Uvjeti korištenja

Odrješenje, oslobađanje i obeštećenje

 • Ovime prihvaćam da moje sudjelovanje, bilo sada ili u budućnosti, u nekom od događanja adidas zajednice trkača ili nekoj od aktivnosti koju je organizirao adidas ili je organizirana uime adidasa na bilo kojoj lokaciji (aktivnosti) sa sobom nosi i određene rizike. Prihvaćam i u potpunosti preuzimam odgovornost za sve takve rizike te mogućnost ozljede, smrti i gubitka ili oštećenja vlastite imovine kao rezultat moga sudjelovanja u spomenutim aktivnostima.
 • Uzmem li u obzir adidas i njegove čelne ljude, direktore, zaposlenike, agente te bilo kojeg drugog člana grupacije adidas i njezine predstavnike (organizatori), zahvaljujući kojima mogu sudjelovati u aktivnosti, te druge valjane i vrijedne razloge, čiju dostatnost ovime prihvaćam, pristajem na sljedeće:
  • odreći se svih potraživanja, uključujući i onih vezanih za nemar, koje bih mogao imati prema organizatorima, a koje proistječu iz sudjelovanja u aktivnostima;
  • u najvećoj mogućoj mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno, organizatori neće biti odgovorni za bilo kakva potraživanja ili djela bilo kakve vrste vezana za štetu ili gubitak koje osobe ili imovina pretrpe zbog moga sudjelovanja u aktivnostima; te
  • organizatore ću braniti, obeštetiti i osloboditi odgovornosti u slučaju svih potraživanja i obveza u vezi s bilo kakvom ozljedom koju pretrpim ja ili treća strana ili u vezi sa štetom na imovini koju izazovem kao rezultat sudjelovanja u aktivnostima.

 

Pravila sudjelovanja

Ovime primam na znanje i prihvaćam da je moje sudjelovanje u aktivnostima podložno mojem pridržavanju sljedećih pravila:

 • slušati i poštivati sigurnosne upute prije sudjelovanja u aktivnostima;
 • ne konzumirati alkohol prije početka ili tijekom aktivnosti;
 • za vrijeme trajanja aktivnosti, nositi zaštitnu odjeću koju su pribavili organizatori ili koja ih predstavlja;
 • držati opremu koju su pribavili organizatori ili koja ih predstavlja na mjestu održavanja aktivnosti i vratiti je nakon završetka aktivnosti; te
 • organizatorima aktivnosti predati dokaz o starosti u obliku koji zatraže.

 

Zdravstveno stanje

 • Sudjelovanje u aktivnostima ne preporuča se osobama koje se ne osjećaju dobro; imaju srčanih problema; trudne su (ili postoji mogućnost da su trudne); ili imaju već postojeće ozljede.
 • Ovime izjavljujem kako, koliko mi je poznato, ne postoji razlog zbog kojega ne bih sudjelovao u aktivnostima te kako trenutno ne bolujem niti od jedne bolesti ili zdravstvene tegobe (niti sam bolovao) koja bi me spriječila da sudjelujem u aktivnostima ili se pogoršala mojim sudjelovanjem u aktivnostima. Ovime primam na znanje i prihvaćam da je da mi je sudjelovanje u aktivnostima dozvoljeno pod pretpostavkom da razumijem i prihvaćam moguće rizike. Isto tako, slažem se da ću smjesta obavijestiti medicinsko osoblje i organizatore o bilo kakvim bolovima, nelagodi, umoru i drugim simptomima koje bih mogao osjetiti prije, tijekom i nakon sudjelovanja u aktivnostima. Prihvaćam i da ću u tom slučaju morati smjesta zaključiti ili odgoditi svoje sudjelovanje u aktivnostima ako se to od mene bude tražilo. Osim toga, ovime pristajem na tretman i liječenje u izvanrednom slučaju, te na plaćanje svih troškova tretmana i liječenja. Organizatore neću smatrati odgovornima te ću ih obeštetiti u slučaju bilo kakvih troškova ili potraživanja koja proizađu iz spomenutog tretmana i liječenja.

 

Promidžba

 • Ovime dajem dozvolu organizatorima i/ili trećim stranama koje djeluju uime organizatora (potpuno besplatno) da u svrhu promidžbe, vijesti i/ili budućih promidžbi ili oglašavanja iskoriste moje ime i prezime, snimke, fotografiju, video i audio zapise, rezultate i općenitu lokaciju. Također pristajem na fotografiranje te audio i/ili video snimanje moga sudjelovanja u aktivnostima, koje će izvoditi organizatori ili netko drugi u njihovo ime (materijali pojedinačno ili kolektivno poznati i kao snimke).
 • Ovime organizatorima dodjeljujem sva sadašnja i buduća autorska prava te druga prava, vlasništvo i interese koje imam vezano za spomenute snimke. Pristajem da organizatori koriste snimke u bilo kojem medijskom formatu u budućim promotivnim aktivnostima te ističem kako s tim u vezi neću imati nikakva potraživanja prema organizatorima, korisnicima njihove licence ili njihovim opunomoćenicima. Ovime se odričem bilo kakvih moralnih prava koje bih, u skladu sa zakonom, mogao imati sada ili u budućnosti, te svih imalo ekvivalentnih prava koje bih mogao imati na drugim teritorijama diljem svijeta.
 • Osim toga, organizatorima (i grupaciji adidas) dajem doživotnu dozvolu, koja vrijedi bilo gdje u svijetu, da koristi sve moje komentare, povratne informacije, zamisli i informacije koje ću s njima podijeliti, i to u bilo kakve svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na, proizvodnju, prodaju, distribuciju, oglašavanje i/ili promidžbu adidasovih proizvoda i brendova (bez obzira o kojem se mediju radilo).

 

Roditelj / zakonski skrbnik (ako je primjenjivo)

 • Ne dovodeći u pitanje sve gore spomenuto, u slučaju da je potpisnik mlađi od 18 godina, roditelj ili zakonski skrbnik potpisnika (skrbnik) potpisuje ovaj dokument uime potpisnika u svojstvu njegova zakonskog predstavnika te pristaje jamčiti i osigurati ispunjenje svih ovdje spomenutih obveza svojim potpisom na dnu dokumenta. U svakom slučaju, potpisnik mora imati najmanje 18 godina kako bi sudjelovao u aktivnostima.
 • Svojim potpisom, skrbnik pristaje na sudjelovanje potpisnika u aktivnostima.

 

Općenito

Ovaj sporazum obvezuje mene, moje sljednike, predstavnike, nasljednike, izvršitelje, opunomoćenike i preuzimatelje. Presudi li nadležni sud ili neko drugo nadležno tijelo da je bilo koji od spomenutih uvjeta ništavan ili neprimjenjiv, taj će se uvjet izbrisati iz sporazuma, dok će ostali uvjeti ostati na snazi. Ovaj je sporazum podložan regulativi i interpretaciji u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Ja (i skrbnik, ako je potpisan) ovime potvrđujemo da smo pročitali i razumjeli ovaj sporazum prije njegova potpisivanja, te da sam svjestan kako se potpisivanjem sporazuma odričem određenih zakonskih prava koja bih inače imao u odnosu na organizatore.

 
 
Preuzmite uvjete korištenja u PDF formatu